WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA nr 107 "ELGO" Gostynin - 2020

KOŁO NR 107 "ELGO" w Gostyninie

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 28,02.2020 r. o gdz. 16.00 (w pierwszym terminie), o godz. 16.15 (w drugim terminie) odbędzie się w SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA W GOSTYNINIE

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW  107 ELGO  z

Następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, oraz Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie protokołu zpoprzedniego walnego zebrania Koła
 5. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 6. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Omówienie planu działania Koła na rok  2020.
 8. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020
 9. Dyskusja.
 10. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnieni następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.  
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020rok. 
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 13.  Wolne wnioski.
 14.  Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ZARZĄD KOŁA